Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Hinh_anh.jpg Caudoi2.jpg Banner_tang_ban_20111.swf Tiet_hoc_nhom_cua_HS_lop_9A.flv IMG_3042.jpg Hoa_thu_phan_nho_sau_bo2.jpg Hoa_thu_phan_nho_sau_bo4.jpg Keo_duong__KNO3.flv Day__Hoc_theo_phuong_phap_ban_tay_nan_bot.jpg Hoa_thu_phan_nho_sau_bo3.jpg HIDRO_CHAY_TRONG_KHONG_KHI.flv Thi_nghiem_ve_dieu_kien_can_cho_hat_nay_mam.jpg Dan_so_dong.jpg Cang_Van_Phong.jpg Khi_hau_TG.jpg Nui_lua_EyjafjallajokullAilen.jpg 0_Le_Anh_Xuan_jpgjpg.jpg 20130108_112436.jpg Binh_bua.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Sa Pa trong sương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Thị Hoài Thu
  Ngày gửi: 08h:34' 12-12-2012
  Dung lượng: 61.0 KB
  Số lượt tải: 188
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN SA PA
  TRƯỜNG PTDTBT
  THCS TẢ VAN
  Số:...../QĐ-KĐCL
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Tả Van, ngày 2 tháng 10 năm 2012
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục
  Trường PTDTBT THCS Tả Van

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTBT THCS TẢ VAN
  Căn cứ Chỉ thị số 46/2008/CT-BGD&ĐT ngày 05/8/2008 về tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT;
  Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông;
  - Quyết định số 04/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/02/2008 của Bộ về ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Tiểu học; công văn số 140/KTKĐCLGD ngày 10/3/2010 về xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS.
  Căn cứ Thông tư số 12/2009/TT-BGD&ĐT ngày 12/5/2009 của Bộ về quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS; Thông tư số 07/2011/TT-BGD&ĐT ngày 17/02/2011 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Mầm non;
  Thực hiện Công văn số 306/PGD&ĐT- THCS ngày 25 tháng 9 năm 2012 về việc triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2012- 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa.

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục trường PTDTBT THCS Tả Van gồm các ông (bà) có tên sau đây:
  (có danh sách kèm theo)
  Điều 2: Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá trường PTDTBT THCS Tả Van theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Điều 3: Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Phòng GD&ĐT(để b/c)
  - Lưu VT

  HIỆU TRƯỞNG
  
  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
  (Kèm theo quyết định số Số:..../QĐ-KĐCL ngày 2 tháng 10 năm 2012 )
  TT
  Họ và tên
  Chức danh, chức vụ
  Nhiệm vụ
  Chữ ký
  
  1
  Trần Xuân Thanh
  Hiệu trưởng
  Chủ tịch HĐ
  
  
  2
  Bùi Thị Hoài Thu
  Phó Hiệu trưởng
  Phó CTHĐ
  
  
  3
  Phạm Thúy Hà
  Thư ký hội đồng trường
  Thư ký HĐ
  
  
  4
  Nguyễn Mạnh Thắng
  Tổ trưởng tổ tự nhiên
  Uỷ viên HĐ
  
  
  5
  Hoàng Văn Trình
  Chú tịch công đoàn
  Uỷ viên HĐ
  
  
  6
  Dương Văn Yên
  Bí thư chi đoàn
  Uỷ viên HĐ
  
  
  7
  Nguyễn Thị Hợi
  Tổ phó tổ tự nhiên
  Uỷ viên HĐ
  
  
  8
  Phan Thị Phạm Dân
  Tổng phụ trách Đội TNTPHCM
  Uỷ viên HĐ
  
  
  9
  Nguyễn Văn Cường
  Giáo viên Tin học
  Uỷ viên HĐ
  
  
  10
  Nguyễn Thị Hải Yến
  Giáo viên Công nghệ
  Uỷ viên HĐ
  
  
  11
  Trịnh Thị Minh Nghĩa
  Kế toán
  Uỷ viên HĐ
  
  
  12
  Lê Thị Hiền
  Phụ trách thư viện
  Uỷ viên HĐ
  
  
  13
  Hoàng Thị Hiền
  Nhân viên PT thiết bị
  Uỷ viên HĐ
  
  
  2.2 Danh sách các thư ký
  TT
  Họ và tên
  Chức danh, chức vụ
  Nhiệm vụ
  
  1
  Phạm Thúy Hà
  Thư ký HĐ
  Nhóm trưởng Nhóm thư ký
  
  2
  Lý Thị Thu Giang
  Giáo viên Toán Lý
  Thành viên Nhóm thư ký
  
  3
  Nguyễn Văn Cường
  Giáo viên Tin học
  Thành viên Nhóm thư ký
  
  
  3. Danh sách các nhóm công tác
  TT
  Họ và tên
  Chức danh, chức vụ
  Nhiệm vụ
  
  Nhóm 1
  Phạm Thúy Hà
  Thư ký HĐ
  Thư ký
  
  
  Dương Văn Yên
  Bí thư chi đoàn
  Thành viên
  
  
  Nguyễn Thị Trang
  CT công đoàn
  Nhóm trưởng
  
  Nhóm 2
  Lý Thị Thu Giang
  Giáo viên
  Nhóm trưởng
  
  
  Nguyễn Thị Hợi
  Giáo viên
  Thành viên
  
  
  Nguyễn Mạnh Thắng
  Tổ trưởng tổ TN
  Thành viên
  
  
  Nguyễn Văn Cường
  Giáo viên
  Thư ký
  
  Nhóm 3

  Bùi Thị Hoài Thu
  Phó hiệu trưởng
  Trưởng nhóm
  
  
  Trịnh Thị Minh Nghĩa
  Kế toán
  Thành viên
  
   
  Gửi ý kiến