Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Hinh_anh.jpg Caudoi2.jpg Banner_tang_ban_20111.swf Tiet_hoc_nhom_cua_HS_lop_9A.flv IMG_3042.jpg Hoa_thu_phan_nho_sau_bo2.jpg Hoa_thu_phan_nho_sau_bo4.jpg Keo_duong__KNO3.flv Day__Hoc_theo_phuong_phap_ban_tay_nan_bot.jpg Hoa_thu_phan_nho_sau_bo3.jpg HIDRO_CHAY_TRONG_KHONG_KHI.flv Thi_nghiem_ve_dieu_kien_can_cho_hat_nay_mam.jpg Dan_so_dong.jpg Cang_Van_Phong.jpg Khi_hau_TG.jpg Nui_lua_EyjafjallajokullAilen.jpg 0_Le_Anh_Xuan_jpgjpg.jpg 20130108_112436.jpg Binh_bua.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Sa Pa trong sương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bai giang trình chiếu

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Huy Tâm (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:56' 20-05-2011
  Dung lượng: 341.0 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người
  11/12/2005
  1
  Phương pháp đóng vai
  Sa Pa, 21-22/11/09

  11/12/2005
  2
  Mục tiêu
  Hoïc xong baøi naøy hoïc vieân coù khaû naêng:
  Xaùc ñònh ñöôïc ñaëc ñieåm vaø vai troø cuûa phưông phaùp ñoùng vai.
  Bieát caùch toå chöùc cho hoïc sinh ñoùng vai.
  Höôùng daãn hoïc sinh theå hieän töøng vai dieãn trong moät tình huoáng cuï theå.
  Vaän duïng phöông phaùp ñoùng vai vaøo daïy hoïc caùc moân hoïc ôû tieåu hoïc..
  11/12/2005
  3
  Hoạt động 1:
  Thế nào là phương pháp đóng vai.
  Thảo luận nhóm
  Bạn hiểu thế nào về phương pháp đóng vai?

  15Phút
  11/12/2005
  4
  Kết luận 1
  Đóng vai là một phương pháp dạy học trong đó học sinh tham gia diễn xuất (một cách tức thời) một vấn đề hay một tình huống của nội dung học tập mà không cần có luyện tập trước.
  Đóng vai là phương pháp tổ chức cho học sinh thực hành một số cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định.
  Quá trình diễn biến trong khi đóng vai là kết quả của việc thể hiện cảm xúc và trí tư?ng tượng của học sinh.

  11/12/2005
  5
  Động não
  H·y nªu ®Æc ®iÓm
  cña PP ®ãng vai?
  M¹ng ý nghÜa
  11/12/2005
  6
  Kết luận 2
  11/12/2005
  7
  Nêu sự khác nhau giữa đóng vai và đóng kịch
  (PP hỏi đáp)
  11/12/2005
  8
  Đóng vai là bắt đầu cho cuộc thảo luận, nên việc " diễn" không phải là phần chính của PP mà điều quan trọng là sự thảo luận sau phần "diễn" ấy.
  11/12/2005
  9
  Th¶o luËn nhãm
  Câu hỏi:
  Hãy nêu vai trò của phương pháp đóng vai trong dạy học các môn học ở tiểu học?
  11/12/2005
  10
  Vai trò của phương pháp đóng vai
  Gây hứng thú và chú ý cho học sinh.
  Tạo cho HS cơ hội bộc lộ thái độ và cảm xúc, hình thành kĩ năng giao tiếp.
  Tạo điều kiện nảy sinh óc sáng tạo trí tu?ng tượng của học sinh.
  Khích lệ sự thay đổi thái độ, hành vi của học sinh theo chuẩn mực hành vi đạo đức.
  Tạo cho HS cơ hội rèn luyện, thực hành những kĩ năng ứng xử và bày tỏ thái độ trong môi trường an toàn trước khi thực hành trong thực tiễn.
  11/12/2005
  11
  Hoạt động 3:
  Cách tổ chức cho học sinh đóng vai.
  Thảo luận nhóm
  - Muốn tổ chức cho học sinh đóng vai, theo bạn cần tiến hành các bước như thế nào?
  11/12/2005
  12
  Các bước đóng vai

  Bước 1: Giáo viên chia nhóm, giao nhiệm vụ cho từng nhóm và quy định rõ thời gian chuẩn bị, thời gian đóng vai.
  Bước 2: Các nhóm thảo luận và thống nhất :
  Phân vai,
  Dàn cảnh,
  Cách thể hiện từng nhân vật,
  Diễn thử trong nhóm
  Bước 3: Các nhóm lên đóng vai.
  Bước 4: Lớp thảo luận và nhận xét về cách ứng xử và cảm xúc của vai diễn; về ý nghĩa của mỗi cách ứng xử.
  Bước 5: Giáo viên kết luận về cách ứng xử phù hợp đối với tình huống cụ thể, giúp học sinh rút ra bài học.
  11/12/2005
  13
  Hoạt động 4: Một số lưu ý khi tổ chức cho HS đóng vai
  Thảo luận nhóm (10 phút)
  Hãy cho biết những thuận lợi và khó khăn mà đ/c gặp phải khi sử dụng PP đóng vai? Bi?n pháp kh?c ph?c nh?ng khó khan dó ?
  11/12/2005
  14
  ThuËn lîi khã kh¨n
  Thuận lợi
  HS tiểu học thường bộc lộ thái độ, cảm xúc thật của mình ? GV hiểu HS và định hướng cho HS
  HS nói tiếng Việt tương đối tốt và mạnh dạn giao tiếp. ...
  ....
  Khó khăn
  Mất nhiều thời gian / 1tiết tối đa 40 phút.
  Trình độ học sinh không đồng đều
  Môi trường lớp học không thuận lợi
  Khó thực hiện vì lớp đông
  Một số HS nhút nhát có thể ngượng ngùng không tham gia đóng vai
  Sự lặp đi lặp lại một tình huống đóng vai giữa các nhóm có thể gây nhàm chán đối với HS.
  Lớp ồn ào, ảnh hưởng đến các lớp khác. ...
  11/12/2005
  15
  Thảo luận nhóm (10 ph)

  Đề xuất cách khắc phục khó khăn để có thể triển khai sử dụng PP đóng vai?
  Cần lưu ý gì để sử dụng pp đóng vai có hiệu quả?
  11/12/2005
  16
  Cách khắc phục
  Kiên trì và phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua các môn học và hoạt động ngoại khoá.
  Lựa chọn nội dung ngắn gọn phù hợp với đối tượng HS. Tình huống đưa ra phảI vừa sức từ dễ đến khó.
  Khi chia nhóm lưu ý đến những HS khá kèm HS yếu.
  Nên để tình huống ở phương án mở, có nhiều cách ứng xử khác nhau.
  .....
  11/12/2005
  17
  Mét sè l­u ý
  Tình huống đóng vai phải phù hợp với nội dung môn học; lứa tuổi, trình độ HS và điều kiện hoàn cảnh lớp học.
  Tình huống không nên quá dài và phức tạp, vượt quá thời gian cho phép.
  Tình huống phải để mở, không cho trước "kịch bản", lời thoại
  Tình huống cần có nhiều cách giải quyết
  Cần quy định rõ thời gian thảo luận và đóng vai của các nhóm
  Nên để HS xung phong hoặc tự phân công đảm nhận các "vai diễn"
  Nên khích lệ cả những HS nhút nhát cùng tham gia vào các vai. ...
  11/12/2005
  18
  Mỗi nhóm thể hiện 1 tình huống đóng vai trong một môn học, bài học cụ thể.
  11/12/2005
  19
  Trò chơi học tập
  11/12/2005
  20
  Câu hỏi thảo luận
  Câu 1: Hãy liệt kê một số trò chơi đã sử dụng trong dạy học ở tiểu học? Trong các trò chơi đó trò chơi nào là trò chơi học tập?
  Câu 2: Thế nào là trò chơi học tập?
  11/12/2005
  21
  Thế nào là trò chơi học tập?
  Trò chơi là một hoạt động không thể thiếu được của con người ở mọi lứa tuổi.
  Trò chơi học tập là trò chơi có nội dung gắn với nội dung bài học và phục vụ cho mục đích học tập, giúp học sinh khai thác vốn kinh nghiệm bản thân.
  Trò chơi học tập, giúp rèn luyện trí tuệ lẫn phẩm chất đạo đức cho học sinh.
  11/12/2005
  22
  Hoạt động 1.
  Ý nghĩa, tác dụng của trò chơi học tập
  11/12/2005
  23
  ý nghÜa, t¸c dông cña trß ch¬i häc tËp
  Thay đổi hình thức hoạt động, tạo không khí lớp học dễ chịu thoải mái.
  Giúp HS tiếp thu kiến thức tự giác và tích cực hơn.
  Làm cho HS thấy vui hơn, nhanh nhẹn và cở mở hơn, tinh thần dễ chịu và thể lực khỏe mạnh hơn.
  Giúp HS củng cố và hệ thống hóa kiến thức, đồng thời phát triển vốn kinh nghiệm mà các em đã tích lũy đựơc thông qua hoạt động.
  Rèn luyện các kỹ năng, kỹ xảo.
  Thúc đẩy hoạt động trí tuệ.
  Rèn luyện và nâng cao các tố chất nhanh, mạnh, bền, khéo, giúp HS phát triển thể lực.
  Rèn luyện các giác quan.
  HS được phát triển óc sáng tạo và lòng dũng cảm vượt khó.
  Giúp học sinh có lòng kiên trì, nhẫn nại, chịu khó.
  11/12/2005
  24
  Hoạt động 2.
  Những điều kiện để tổ chức trò chơi học tập
  11/12/2005
  25
  Câu hỏi thảo luận
  Câu 1: Khi t? ch?c cho h?c sinh choi b?n th?y h?c sinh cú nh?ng ph?n ?ng tõm lý nhu th? no? (Th? hi?n nh?ng m?t cú l?i v nh?ng m?t b?t l?i)
  11/12/2005
  26
  Những phản ứng tâm lý của HS khi tham gia trò chơi học tập.
  11/12/2005
  27
  Một số điều kiện cần thiết để một trò chơi học tập đạt hiệu quả cao.
  §Ó kh¾c phôc nh÷ng ph¶n øng t©m lÝ bÊt lîi khi tæ chøc cho häc sinh ch¬i trß ch¬i häc tËp, c¸c trß ch¬i ph¶i g©y ®­îc høng thó cho häc sinh thÝch ®­îc tham gia ch¬i vµ quan träng h¬n la:
  Trß ch¬i ph¶i cã môc ®Ých râ rµng.
  Trß ch¬i ph¶i ®­îc chuÈn bÞ tèt.
  Trß ch¬i ph¶i thu hót ®­îc ®«ng ®¶o HS tham gia tù gi¸c vµ tÝch cùc
  NhiÖt t×nh, tÝch cùc hµo høng.
  Nghiªm chØnh chÊp hµnh luËt ch¬i, ch¬i mét c¸ch th«ng minh s¸ng t¹o.
  Ch¬i hÕt m×nh, cã ý thøc thi ®ua gi÷a c¸ nh©n vµ c¸c nhãm
  Cã tiªu chÝ th­ëng ph¹t , cã quy ®Þnh vµ luËt ch¬i râ rµng, c«ng b»ng, kh¸ch quan
  Ch¬i thËt thµ, th¼ng th¾n vµ lu«n gi÷ tinh thÇn ®oµn kÕt, th©n ¸i dï “th¾ng” hay “thua”.
  Trß ch¬i ph¶i ®­îc h­íng dÉn cô thÓ, ®­îc ch¬i thö nhiÒu lÇn cho quen vµ ph¶i ®­îc rót kinh nghiÖm.
  11/12/2005
  28
  Câu hỏi thảo luận
  Nờu cỏc bu?c khi t? ch?c m?t trũ choi h?c t?p?
  Hóy nờu vai trũ c?a ngu?i t? ch?c trũ choi?
  Trỡnh by cỏc tiờu chớ khi dỏnh giỏ trũ choi?
  11/12/2005
  29
  Cách tổ chức chơi một trò chơi học tập.
  1. Các bước tổ chức một trò chơi học tập
  Giới thiệu trò chơi:
  - Nêu tên trò chơi.
  - Hướng dẫn cách chơi: vừa mô tả, vừa thực hành, nếu cần mời mọi người làm theo ngay.
  Chơi thử .
  Nhấn mạnh luật chơi, nhất là những lỗi thường gặp ở phần chơi thử.
  Chơi thật - xử "phạt" những người phạm luật "chơi".
  Nhận xét, đánh giá kết quả trò chơi, thái độ của người tham dự và rút kinh nghiệm.
  11/12/2005
  30
  2. Vai trò của người tổ chức trò chơi:
  Người tổ chức trò chơi cần phải:
  + Gây được hứng thú cho học sinh (b?n)
  + Có khả năng lôi kéo và thu hút các bạn học sinh tham gia.
  + Biết kiên nhẫn, diễn đạt mạch lạc.
  + Biết dừng chơi khi mọi người đang hăng, đang "thèm thuồng".
  + Biết hướng dẫn HS thực hiện đúng luật chơi, đánh giá kết quả và ý nghĩa của trò chơi.
  11/12/2005
  31
  3. Cỏc tiờu chớ khi dỏnh giỏ trũ choi:
  - Th?i gian choi.
  K?t qu?
  Thỏi d?.
  Th?ng thua.
  Thu?ng, ph?t
  11/12/2005
  32
  Câu hỏi thảo luận
  Sau khi dự giờ
  Anh/chị học tập được gì qua tiết dạy?
  Những nội dung cần cải thiện trong tiết dạy?
   
  Gửi ý kiến